Αεροδρόμιο Μακεδονίας

Ξύλινες κατασκευές, επαγγελματικός εξοπλισμός και έπιπλα για το Αεροδρόμιο Μακεδονίας.

  •  Περιοχή/Έτος: Θεσσαλονίκη 2003