Φιλέτο Σολομωνίδης

Ξύλινες κατασκευές, επενδύσεις, οροφές και έπιπλα για το Φιλέτο Σολομονίδης στην Καλαμαριά.

  • Περιοχή/Έτος: Θεσσαλονίκη 2009
  • Σχεδιασμός από: Ηλία Παπαδόπουλο