Γύρος Προεδρικός (Θεσσαλονίκη)

Ξύλινες ειδικές κατασκευές, εξοπλισμός και έπιπλα για το Γύρος Προεδρικός στο Mediterranean Cosmos.

  • Περιοχή/Έτος: Θεσσαλονίκη 2012
  • Κατασκευή/Επίβλεψη: Σοφία Γιακαμόζη