Κατοικία (Καλαμαριά)

Ξύλινες κατασκευές και έπιπλα για κατοικία στην Καλαμαριά.

  • Περιοχή/Έτος: Καλαμαρια,Θεσ/νίκη 2009
  • Σχεδιασμός: Μιχαήλ Ποποβίτς