Κατοικία (Θεσσαλονίκη)

Ξύλινες ειδικές κατασκευές και έπιπλα για κατοικία στη Θεσσαλονίκη.