Κατοικία (Τούμπα)

Ξύλινες κατασκευές και έπιπλα για κατοικία στην Τούμπα.

  • Περιοχή/Έτος: Τούμπα, Θεσ/νίκη 2013
  • Σχεδιασμός από: Μιχαήλ Πόποβιτ