Κατοικία (Wimbledon)

Ξύλινες ειδικές κατασκευές και έπιπλα για κατοικία στο Wimbledon, Αγγλία.

  • Περιοχή/Έτος: Wimbledon 2016.
  • Σχεδιασμός: Nomen Architects