Γραφείο της Manqey

Ξύλινες κατασκευές και έπιπλα για το γραφείο της Manqey.

  • Περιοχή/Έτος: Θεσσαλονίκη 2015.
  • Σχεδιασμός: Nomen Architects