Κατοικία (Φάρσαλα)

Ξύλινες κατασκευές και έπιπλα για την κατοικία στα Φάρσαλα.

  • Περιοχή/Έτος: Φάρσαλα,Λάρισα 2007
  • Σχεδιασμός: Μιχαήλ Πόποβιτς