Βιβλιοπωλείο στο Hondos Center

Ξύλινες κατασκευές, επαγγελματικός εξοπλισμός και έπιπλα για το Βιβλιοπωλείο στο Hondos Center.

  • Περιοχή/Έτος: Απολλώνια Πολιτεία,Θεσσαλονίκη 2004
  • Σχεδιασμός από: ICON